Beautiful world


Focus Groups

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na

Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.protaxgroup.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: PROTAX GROUP SP. Z O.O. ul. Spółdzielców 3/1, 62-510 Konin

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@protaxgroup.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 

Prowadzenie newslettera

Obsługa zapytań przez formularz

Prezentacja oferty lub informacji

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:


 

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach

dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych

plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i

wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji

(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone

na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być

odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Operator okresowo zmienia swoje

hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator

regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony

danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w

szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów

programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany

(technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com

Dane rejestrowe firmy

hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP

7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.

Pod adresem https://linuxpl.com możesz

dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy

hostingowej.

Firma hostingowa:

 

stosuje środki ochrony przed

utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

stosuje adekwatne środki

ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy

gaśnicze),

stosuje adekwatne środki

ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np.

podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

stosuje środki fizycznej ochrony

dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu,

monitoring),

stosuje środki zapewnienia

odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu

przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych,

specjalistyczne systemy klimatyzacji),

stosuje rozwiązania

organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i

poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

powołała Inspektora Ochrony

Danych.

 

Firma hostingowa w celu

zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.

Zapisowi mogą podlegać:

 

zasoby określone

identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta –

identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie

nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio

odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście

do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce

użytkownika,

informacje o adresie IP,

informacje diagnostyczne

związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory

na stronie,

informacje związane z obsługą

poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez

Operatora.

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach

Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom,

jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do

zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich

grup odbiorców:

 

upoważnieni pracownicy i

współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu

działania strony

 

Twoje dane osobowe przetwarzane

przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania

związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o

prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane

nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od

Administratora:

 

dostępu do danych osobowych

Ciebie dotyczących,

ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

 

Przysługuje Ci prawo do

złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec

przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy

czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia

lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora

przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest

dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane

czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu

prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są

przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych

osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane

dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one

podane.

Serwis może zapisać informacje

o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach,

może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z

adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres

e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej

formularz.

Dane podane w formularzu są

przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w

celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu

handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza

w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu

użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane

w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę

statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z

siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych

osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na

wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie

informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową

Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z

plików cookies przy pomocy narzędzia:

https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików

cookies.

Pliki cookies (tzw.

„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na

urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do

nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są

w następujących celach:

 

utrzymanie sesji użytkownika

Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych

powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

 

W ramach Serwisu stosowane są

dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz

„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w

urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania

stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie

dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików

cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja

przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików

cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach

internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w

urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również

przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności

dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook

Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce

otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może

utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze

stron www

W celu zarządzania ustawienia

cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i

postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

 

Urządzenia mobilne:

 

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

 

Niniejszy wzór

polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o

naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień

2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie.

Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych

sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej

strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj

go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy

odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty

masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą.

Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym

z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie

www.Generuj Ponownie