Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe.

 

~ Arthur C. Clarke ~

O nas

Dla osób fizycznych

Firma PROTAX GROUP SP. Z.O.O. wychodząc na przeciw potrzebom na rynku pracy prowadzimy szkolenia dla osób bezrobotnych jak i biernych zawodowo niezarejestrowanych w PUP, które ukończyły 18 rok życia.

Podczas naszych szkoleń oferujemy kompleksową opiekę nad uczestnikami, zaczynając od doradztwa zawodowego, psychologa, porady prawne jak i pośrednictwo pracy.

Każde z naszych szkoleń zawodowych w ramach projektów unijnych składa się ze szkolenia w zakresie 120 godzin, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Dodatkowo uczestnicy otrzymują certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia. W zależności od projektu unijnego uczestnicy są kierowani na 3 miesięczne płatne staże zawodowe.

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • Pracownik administracyjny,
 • Pracownik gospodarczy,
 • Pomoc nauczyciela przedszkola,
 • Marketing,
 • Podstawy księgowości i wiele innych
 • inne (zgodnie z potrzebami uczestników).

Dla przedsiębiorców

Firma PROTAX GROUP SP. Z.O.O. powstała także z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy cenią sobie praktyczną wiedzę i dążą do nieustanego doskonalenia. PROTAX GROUP SP. Z.O.O. to zespół doświadczonych specjalistów działających na polskim rynku szkoleniowym i doradczym.

W swojej ofercie posiadamy szerokie spektrum szkoleń, kursów jak również praktycznych warsztatów oraz indywidualnego doradztwa z zakresu doskonalenia kompetencji biznesowych, zawodowych, informatycznych i osobistych.

Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości rozwiązań mających na celu uzyskanie przez naszych klientów jak największych korzyści. Nasza firma jest idealnym partnerem przedsiębiorstw w dążeniu do ciągłego doskonalenia, podnoszenia efektywności i konkurencyjności.

Dbając o wysoki standard naszych usług do ich realizacji angażujemy wysokiej jakości specjalistów i ekspertów z zakresu:

 • Rozwoju kompetencji zawodowych,
 • Prawa gospodarczego,
 • Marketing i sprzedaży,
 • Pozyskiwania funduszy strukturalnych,
 • Rozwiązań informatycznych,
 • Pozyskiwania finansowania na realizacji zdań inwestycyjnych. 

Rejestry | Wpisy

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)

PROTAX GROUP SP. Z O.O. – nr wpisu: 2.30/00359/2018 

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą danych, która zawiera informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych oraz na temat oferty, jaką przedstawiają. Dla instytucji RIS stanowi narzędzie reklamy oferowanych przez nie usług. Pracownikom oraz klientom urzędów pracy rejestr instytucji szkoleniowych pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej oraz dokonać racjonalnego wyboru. 

Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ)

PROTAX GROUP SP. Z O.O. – nr wpisu: 20243 

 

Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia jest uzyskanie wpisu do rejestru. Wniosek o wpis składany jest do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, a w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z EU/EOG wniosek powinien być złożony do marszałka województwa wybranego przez przedsiębiorcę spośród marszałków województw właściwych dla siedziby lokalu, w którym będą świadczone usługi.

Certyfikaty 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (VCC)

"Akademia Edukacji"

PROTAX GROUP SP. Z O.O. – nr certyfikatu: AE-001-761

 

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (VCC)

"Trener"

ARTUR RUTECKI – nr certyfikatu: TSC-000373-001-001378

 

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Polskie Centrum Akredytacji – ISO 9001:2015

Jednostka Certyfikująca – Q&R Polska 

PROTAX GROUP SP. Z O.O. – nr certyfikatu: Q&R_728

 

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.). 

Referencje