Nieprzyjemne prawdy są zawsze lepsze od przyjemnych złudzeń.

 

~ John Fitzgerald Kennedy ~

Aktualności


2020-10-02

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

„DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE 2", NR RPWP.06.02.00-30-0146/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” RPWP.06.02.00-30-0133/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik działu sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej.

2020-09-25

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

„DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE 2", NR RPWP.06.02.00-30-0146/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” RPWP.06.02.00-30-0133/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik działu zaopatrzenia z elementami marketingu i sprzedaży.

2020-08-26

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"MOŻESZ WIĘCEJ!", NR RPWP.07.01.02-30-0102/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • handlowiec z elementami technik obsługi klienta i negocjacji.

2020-08-25

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"MOŻESZ WIĘCEJ!", NR RPWP.07.01.02-30-0102/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik obsługi biura z elementami księgowości.

2020-07-27

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

„GOTOWI DO PRACY", NR RPWP.07.01.02-30-0175/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” RPWP.06.02.00-30-0133/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik działu marketingu i sprzedaży.

2020-06-26

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"MOŻESZ WIĘCEJ!", NR RPWP.07.01.02-30-0102/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik administracyjno-biurowy.

2020-06-26

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"MOŻESZ WIĘCEJ!", NR RPWP.07.01.02-30-0102/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik działu rachunkowości i księgowości.

2020-06-26

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"MOŻESZ WIĘCEJ!", NR RPWP.07.01.02-30-0102/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej.

2020-03-11

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"MOŻESZ WIĘCEJ!", NR RPWP.07.01.02-30-0102/18

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik działu sprzedaży i marketingu z użyciem profesjonalnych technik obsługi klienta.

2019-06-10

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

„DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” RPWP.06.02.00-30-0133/17

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” RPWP.06.02.00-30-0133/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik biurowy z elementami księgowości.

2019-03-26

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"KROK W PRZYSZŁOŚĆ!", NR RPWP.07.01.02-30-0022/17

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik biurowy z elementami prawa pracy.

2019-01-24

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"KROK W PRZYSZŁOŚĆ!", NR RPWP.07.01.02-30-0022/17

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik gospodarczy,
 • marketing i podstawy księgowości,
 • administracja biurowa z elementami obsługi komputera.

2018-12-20

Certyfikat ISO 9001:2015

 

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. pozytywnie przeszła audyt Polskiej jednostki certyfikującej Q&R Polska i jednocześnie potwierdziła, że jako jednostka organizacyjna wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015 (nr certyfikatu: Q&R_728) w zakresie certyfikacji:

 • szkolenia i dotacje,
 • usługi rachunkowe,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • agencja zatrudnienia. 

 

Niniejszy certyfikat jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (nr :AC 136 QMS)


2018-12-14

Certyfikat Trenera VCC

Pan Artur Rutecki, Prezes Zarządu PROTAX GROUP SP. Z O.O. otrzymał certyfikat (nr TSC-000373-001-001378) trenera VCC z zakresu: Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą.


2018-12-08

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"KROK W PRZYSZŁOŚĆ!", NR RPWP.07.01.02-30-0022/17

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

 

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik gospodarczy,
 • pomoc nauczyciela przedszkola.

2018-12-06

Audyt VCC – Certyfikacja Kompetencji Zawodowych

Nasza firma pozytywnie przeszła audyt Fundacji VCC i otrzymała certyfikat (nr AE-001-761) potwierdzający nasze kwalifikacje w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.


2018-11-07

Zakończenie szkolenia w ramach projektu:

"KROK W PRZYSZŁOŚĆ!", NR RPWP.07.01.02-30-0022/17

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. zakończyła szkolenie w ramach projektu pt: "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" nr RPWP.07.01.02-30-0022/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

 

Przeprowadzone szkolenie miało na celu uzyskania kwalifikacji / kompetencji / umiejętności zawodowych dla uczestników projektu w zawodach: 

 • pracownik gospodarczy,
 • pracownik biurowy z elementami księgowości.

2018-09-21

Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ)

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. została wpisana (nr wpisu: 20243) do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).


2018-09-19

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Firma PROTAX GROUP SP. Z O.O. została wpisana (nr wpisu: 2.30/00359/2018) do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).


2018-08-21 

Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności firmy PROTAX GROUP SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy Spóldzielców 3/1, 62-510 Konin.

 

NIP: 6653016825

REGON: 369320291

KRS: 0000745170

(SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO)